ACTUALITZADES CLASSIFICACIONS AMB L'ETAPA DE DIA 8/9