Campió de parches 2017.

Volem també felicitar al nostre soci Sion Bauza, que durant l'any 2017 ha estat el soci que més pics ha hagut de canviar càmeres per cupa dels parches durant les etapes.