ACTUALITZADES CLASSIFICACIONS

Classificacio de la muntanya de dia 9 i etapes dies 9 i 16