Orígens

 

ORIGENS DEL CLUB

El club ciclista Els Ferrerets de Mallorca se va fundà dia 25 de gener de l'any 2006. Fins aquell moment ja existia com a grup cicloturista informal.

Per oficialitzar i legalitzar el club se feren uns estatuts interns, que encara estan vigents i se formà una junta directiva, presidida per Pep Prats. Erem 25 socis.

A partir de llavonces el club ha seguit amb la mateixa filosofia, que no és altre que gaudir de les carreteres de Mallorca.

Amb el anys el Club ha anat cresquent i s'han incorporat noves sortides fora de Mallorca, especialment a Menorca i Eivissa, però també a la península i a l'estranger.

 

Palma, gener 2018.